787-481-905 kontakt@vollare.net

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że firma Dom Gościnny i Apartamenty „Vollare” Ksenia Kowal, z siedzibą w Darłowie, ul. Juliana Tuwima, nr 2, 76-150 NIP 839-293-42-49 przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Dom Gościnny i Apartamenty „Vollare” Ksenia Kowal, z siedzibą w Darłowie, ul. Juliana Tuwima, nr 2, 76-150 NIP 839-293-42-49 ,
 2. Z administratorem można się kontaktować:
  – pisemnie, pod adresem: Dom Gościnny i Apartamenty „Vollare” Ksenia Kowal, 76-150 Darłowo ul. Juliana Tuwima 2
  – za pomocą poczty elektronicznej:
  kontakt@vollare.net
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań gości.
 5. Państwa dane osobowe są pobierane oraz  przetwarzane na potrzeby procesu rezerwacji oraz wystawienia dokumentu sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 6. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług.
 8. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 9. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w procesie rezerwacji.
 10. Goście posiadają prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych , przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail : kontakt@vollare.net